Tarieven

Psychologenpraktijk Element


Tarieven

Tarieven

Met ingang van 1 januari 2014 kan eerstelijnsgezondheidszorg uitsluitend geleverd worden na een verwijzing van de huisarts. Althans als u in aanmerking wilt komen voor vergoeding van de kosten. De eigen bijdrage verdwijnt. Het verplicht eigen risico blijft in 2019 € 385,-. Dit betekent dat u zelf de kosten betaalt tot € 385,-, tenzij een deel van het verplicht eigen risico al naar de betaling van bijvoorbeeld medische kosten is gegaan.

Informatie over vergoedingen bij verzekeringen kunt u vinden op www.polisvoorwaardenonline.nl. Alle diensten die gefactureerd kunnen worden bij zorgverzekeraars zijn vrijgesteld van BTW. Jaarlijks worden de tarieven door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) per 1 januari aangepast. De betalingsvoorwaarden van het NIP die gedeponeerd zijn bij de arrondissementsrechtbank te Amsterdam zijn van toepassing.

Zoek jouw tarief

De huisarts heeft een cruciale rol in de basis GGZ. De huisarts verwijst mensen naar de basis GGZ
indien er een vermoeden is van een stoornis volgens DSM-IV. De psycholoog bepaalt of het vermoeden van de huisarts juist is. Bij twijfel of je in aanmerking komt voor behandeling neem contact op met de praktijk.

 

Voor onderstaande zorgverzekeringen geldt een gecontracteerd tarief:

 • Menzis.
 • Ander Zorg
 • CZ
 • Ohra
 • Delta Lloyd
 • ONVZ Zorgverzekeraar
 • Aegon Ziektekosten
 • VVAA zorgverzekering
 • PNO Ziektekosten
 • De Amersfoortse Verzekeringen
 • ASR Verzekeringen
 • DSW Zorgverzekeraar
 • Salland verzekeringen
 • Hollandzorg
 • Energiek
 • Aevitae (ASR Ziektekosten)
 • IAK (ASR Ziektekosten)
 • Nedasco (ASR Ziektekosten)
 • N.V. Univé Zorg
 • VGZ Zorgverzekeraar N.V.
 • IZA Zorgverzekeraar N.V.
 • Trias Zorgverzekeraar N.V.
 • IZZ Zorgverzekeraar N.V.N.V. Zorgverzekeraar UMC
 • Zorgverzekeraar Cares Gouda N.V.
 • Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen N.V.
 • Interpolis Zorgverzekeringen N.V.
 • OZF Achmea Zorgverzekeringen N.V.
 • Achmea Zorgverzekeringen N.V.
 • FBTO Zorgverzekeringen N.V.
 • Avéro Achmea Zorgverzekeringen N.V.
 • Nedasco B.V.
 • IAK Verzekeringen B.V.
 • Aevitae B.V.
 • Turien& Co Assuradeuren B.V.
 • De Friesland Zorgverzekeraar
 • Zorg en Zekerheid.

 

Bij veel klachten en problemen zult u de behandeling zelf moeten betalen. Zoals relatieproblemen en werk gerelateerde problemen, DSM-stoornissen die niet vergoed worden, zoals aanpassingsstoornissen en andere problemen en klachten die geen stoornis zijn in de zin van de DSM V.

Benieuwd of jouw klachten vallen onder verzekerde zorg of onverzekerde zorg? Stel je vraag via 06-39010616 of info@psychologenpraktijkelement.nl.

De tarieven voor onverzekerde zorg zijn:

 • Voor niet vergoede zorg en voor mentale training geldt het tarief van 100,00 euro per 60 minuten contacttijd.
 • Voor coaching gesprekken van 60 minuten gedeclareerd op een bedrijfsnaam geldt een tarief van 102,00 euro exclusief BTW.
 • Voor relatieconsulten wordt vaak 75 minuten ingepland. Dan is het tarief 130,00 euro en bij 90 minuten 150,00 euro.

Ook telefonische en e-mailconsulten zijn mogelijk. De intake wordt ook gerekend.

Tarieven kunnen ook naar rato van de geïnvesteerde tijd gerekend worden. U krijgt maandelijks een factuur, die u binnen 3 weken dient te betalen.

De psychologiepraktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars voor gespecialiseerde GGZ. De praktijk heeft geen contracten met Promovendem, National Academic en Besured. De labels worden vertegenwoordigt door Caresq.

Afspraak maken?

Je plant eenvoudig een intakegesprek bij Psychologenpraktijk Element in Arnhem.