Tarieven

Psychologenpraktijk Element


Tarieven

Tarieven

Voorwaarden voor behandeling en vergoeding in 2024

 • In 2022 is in de eerstelijnsgezondheidszorg het zorgprestatiemodel ingevoerd. Daarin wordt niet meer in trajecten, maar in sessies afgerekend. Dit zou meer transparantie moeten bieden voor zowel cliënt als behandelaar. Er is een patiëntenfolder. Die kunt u hier inzien.
 • De psychologische hulp kan uitsluitend geleverd worden na een verwijzing van de huisarts. Althans als u in aanmerking wilt komen voor vergoeding van de kosten. Het verplicht eigen risico blijft in 2024 € 385,-. Dit betekent dat u zelf de kosten betaalt tot € 385,-, tenzij een deel van het verplicht eigen risico al naar de betaling van bijvoorbeeld medische kosten is gegaan.
 • De door mij meest gebruikte “producten” voor declaratie zijn: diagnostiek 60 minuten (voor de eerste twee intakegesprekken) en behandelingen van 60 minuten. Maximale NZA tarieven zijn respectievelijk: diagnostiek 60 minuten : €183,44, behandeling 60 minuten: €161,46.De werkelijke tarieven zijn een percentage van deze bedragen, afhankelijk van het contract met de verzekeraar, variërend van 75 tot 95%.
 • Alle diensten die gefactureerd kunnen worden bij zorgverzekeraars zijn vrijgesteld van BTW. Jaarlijks worden de tarieven door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) per 1 januari aangepast. De betalingsvoorwaarden van het NIP die gedeponeerd zijn bij de arrondissementsrechtbank te Amsterdam zijn van toepassing.

Zoek jouw tarief

Gecontracteerde verzekeraars met verwijzing van huisarts

De huisarts heeft een cruciale rol in de basis GGZ. De huisarts verwijst mensen naar de basis GGZ indien er een vermoeden is van een stoornis volgens DSM-IV. De psycholoog bepaalt of het vermoeden van de huisarts juist is. Bij twijfel of je in aanmerking komt voor behandeling neem contact op met de praktijk.

 

Voor onderstaande zorgverzekeringen geldt een gecontracteerd tarief:

 • Menzis
 • Ander Zorg
 • CZ
 • Ohra
 • Delta Lloyd
 • ONVZ Zorgverzekeraar
 • Aegon Ziektekosten
 • VVAA zorgverzekering
 • PNO Ziektekosten
 • De Amersfoortse Verzekeringen
 • ASR Verzekeringen
 • DSW Zorgverzekeraar
 • Salland verzekeringen
 • Hollandzorg
 • Energiek
 • Aevitae (ASR Ziektekosten)
 • IAK (ASR Ziektekosten)
 • Nedasco (ASR Ziektekosten)
 • N.V. Univé Zorg
 • VGZ Zorgverzekeraar N.V.
 • IZA Zorgverzekeraar N.V.
 • Trias Zorgverzekeraar N.V.
 • IZZ Zorgverzekeraar N.V.N.V. Zorgverzekeraar UMC
 • Zorgverzekeraar Cares Gouda N.V.
 • Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen N.V.
 • Interpolis Zorgverzekeringen N.V.
 • OZF Achmea Zorgverzekeringen N.V.
 • Achmea Zorgverzekeringen N.V.
 • FBTO Zorgverzekeringen N.V.
 • Avéro Achmea Zorgverzekeringen N.V.
 • Nedasco B.V.
 • IAK Verzekeringen B.V.
 • Aevitae B.V.
 • Turien& Co Assuradeuren B.V.
 • De Friesland Zorgverzekeraar
 • Zorg en Zekerheid
Onverzekerde zorg (zelfbetalers)

Bij veel klachten en problemen zult u de behandeling zelf moeten betalen. Zoals relatieproblemen en werk gerelateerde problemen, DSM-stoornissen die niet vergoed worden, zoals aanpassingsstoornissen en andere problemen en klachten die geen stoornis zijn in de zin van de DSM V.

Benieuwd of jouw klachten vallen onder verzekerde zorg of onverzekerde zorg? Stel je vraag via 06-39010616 of info@psychologenpraktijkelement.nl.

De tarieven voor onverzekerde zorg zijn:

 • Voor niet vergoede zorg en voor mentale training geldt het tarief van 110,00 euro per 60 minuten contacttijd.
 • Voor coaching gesprekken van 60 minuten gedeclareerd op een bedrijfsnaam geldt een tarief van 115,00 euro exclusief BTW.
 • Voor relatieconsulten wordt vaak 75 minuten ingepland. Dan is het tarief 130,00 euro en bij 90 minuten 150,00 euro.

Ook telefonische en e-mailconsulten zijn mogelijk. De intake wordt ook gerekend.

Tarieven kunnen ook naar rato van de geïnvesteerde tijd gerekend worden. U krijgt maandelijks een factuur, die u binnen 3 weken dient te betalen.

Afzeggen

Afzeggen dient telefonisch te gebeuren, minimaal 24 uur van tevoren. Doet u dit niet, dan wordt € 50 kosten in rekening gebracht. Dit geldt ook voor verzekerde zorg, want u verzekering vergoedt niet-nagekomen zittingen niet.

Afspraak maken?

Je plant eenvoudig een intakegesprek bij Psychologenpraktijk Element in Arnhem.