• Tarieven

Tarieven

De tarieven van Psychologenpraktijk Element

Met ingang van 1 januari 2014 kan eerstelijnsgezondheidszorg uitsluitend geleverd worden na een verwijzing van de huisarts. Althans als u in aanmerking wilt komen voor vergoeding van de kosten. De eigen bijdrage verdwijnt. Het verplicht eigen risico wordt in 2016 verhoogd naar € 385,-. Dit betekent dat u zelf de kosten betaalt tot € 385,-, tenzij een deel van het verplicht eigen risico al naar de betaling van bijvoorbeeld medische kosten is gegaan.

 

 • Gespecialiseerde GGZ

  De psychologiepraktijk heeft geen contracten met zorgverzekeraars voor gespecialiseerde GGZ.
 • Informatie

  Informatie over vergoedingen bij verzekeringen kunt u vinden op www.polisvoorwaardenonline.nl. Alle diensten die gefactureerd kunnen worden bij zorgverzekeraars zijn vrijgesteld van BTW. Jaarlijks worden de tarieven door de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit) per 1 januari aangepast. De betalingsvoorwaarden van het NIP die gedeponeerd zijn bij de arrondissementsrechtbank te Amsterdam zijn van toepassing.
 • Verwijzing huisarts

  De huisarts heeft een cruciale rol in de basis GGZ. De huisarts verwijst mensen naar de basis GGZ
  indien er een vermoeden is van een stoornis volgens DSM-IV. De psycholoog bepaalt of het vermoeden van de huisarts juist is. Bij twijfel of je in aanmerking komt voor behandeling neem contact op met de praktijk.
  .
  Voor onderstaande zorgverzekeringen geldt een gecontracteerd tarief: .
  Menzis.
  Ander Zorg
  CZ
  Ohra
  Delta Lloyd
  ONVZ Zorgverzekeraar
  Aegon Ziektekosten
  VVAA zorgverzekering
  PNO Ziektekosten
  De Amersfoortse Verzekeringen
  ASR Verzekeringen
  DSW Zorgverzekeraar
  Salland verzekeringen
  Hollandzorg
  Energiek
  Aevitae (ASR Ziektekosten)
  IAK (ASR Ziektekosten)
  Nedasco (ASR Ziektekosten)
  N.V. Univé Zorg
  VGZ Zorgverzekeraar N.V.
  IZA Zorgverzekeraar N.V.
  Trias Zorgverzekeraar N.V.
  IZZ Zorgverzekeraar N.V.
  N.V. Zorgverzekeraar UMC
  Zorgverzekeraar Cares Gouda N.V.
  Zilveren Kruis Achmea Zorgverzekeringen N.V.
  Interpolis Zorgverzekeringen N.V.
  OZF Achmea Zorgverzekeringen N.V.
  Achmea Zorgverzekeringen N.V.
  FBTO Zorgverzekeringen N.V.
  Avéro Achmea Zorgverzekeringen N.V.
  Nedasco B.V.
  IAK Verzekeringen B.V.
  Aevitae B.V.
  Turien& Co Assuradeuren B.V.
  De Friesland Zorgverzekeraar
  Zorg en Zekerheid.