Therapie vormen

Voor verschillende klachten en behandelingen


Therapievormen

Praten met een psycholoog helpt

Misschien zit u al een tijd niet lekker in uw vel. Uw werkdruk is hoog, met uw partner botst u vaker dan normaal en u zou wel eens een positief duwtje in de rug kunnen gebruiken. Praten met een psycholoog helpt.

Voor verschillende klachten en behandelingen

In onze praktijk in Arnhem kunt u voor verschillende klachten en behandelingen een afspraak bij ons maken. We helpen u onder meer met cognitieve gedragstherapie, relatietherapie en (mental) coaching.

Overzicht therapievormen

Cognitieve gedragstherapie

“Hardnekkige gedachten en gevoelens zijn vaak zo heftig dat we er liever niet aan willen denken. We willen ze wegstoppen. Hoe meer energie we hierin steken hoe hardnekkiger ze worden.”

Cognitieve gedragstherapie is een therapievorm waarin psychische klachten of stoornissen bewerkt worden door de samenhang in kaart te brengen tussen gedachten, gevoelens en gedrag. Daarbij wordt een analyse gemaakt van wat ten aanzien van de klachten of stoornis de instandhoudende factoren zijn en waar de vicieuze cirkel kan worden doorbroken door het aanleren van alternatieve gedragingen. Cognitieve gedragstherapie is vooral geïndiceerd bij angst-, stemmings- en dwangklachten.

 

 

Wanneer cognitieve gedragstherapie?

Je kan piekeren over meerdere onderwerpen en krijgt er maar geen controle over. Hierdoor ben je geïrriteerd en maak je je zorgen over de toekomst.

Je hebt last van paniekachtige klachten. Deze klachten lopen snel op naar een piek en nemen daarna weer af. Je kan flauwvallen, gek worden, een hartaanval krijgen of de controle verliezen.

Je kan snel falen bij het aangaan van een voornemen. Je uitstelgedrag (procrastinatie) is je de baas. Het is niet leuk meer.

Je kan je zorgen maken over realistische, alledaagse zaken en gedachten hierover als vreemd en opdringend ervaren.

Je bent perfectionistisch en hebt een behoorlijke prestatiedrang. Je ontspant steeds moeilijker. Hierdoor belemmeren spanningsklachten je in je functioneren.

Je bent veel bezig met ingrijpende gebeurtenissen uit het verleden. Het belemmert je in je dagelijks functioneren. Hiervoor is eventueel EMDR-therapie mogelijk. Dit kan in onze praktijk.

Je maakt je zorgen over je gezondheid. Je bent teveel bezig met lichamelijke belevingen en het controleren ervan. Medisch onderzoek leidt hooguit tot kortdurende geruststelling.

Je maakt je zorgen over negatieve beoordelingen van anderen. Je vermijdt sociale situaties waarin anderen kritiek op je kunnen hebben. Je bent bang jezelf beschamend te gedragen.

Je durft geen risico’s te nemen uit angst dat je een fout zal maken. Het maakt je gespannen en nerveus en belemmert je om dingen aan te pakken.

Je bent bang in een situatie te zijn van waaruit ontsnappen moeilijk is als je onverwachte paniekachtige klachten krijgt. Specifieke situaties zijn in een rij voor de kassa wachten, zich te midden van een massa bevinden en het reizen met auto, bus of trein.

Eerstelijnspsychologie

Een eerstelijnspsycholoog is gespecialiseerd in een klachtgerichte, kortdurende aanpak van psychologische problematiek. Het merendeel van de cliënten is binnen 11 consulten uitbehandeld. Er zijn weinig voortijdig afgebroken behandelingen. In het algemeen is de praktijk in de basis GGZ direct bereikbaar. De basis GGZ psycholoog geeft deskundige hulp en gaat vertrouwelijk en zorgvuldig met uw gegevens om. Niets van wat u vertelt komt zonder uw toestemming naar buiten.

 

Jouw verhaal als uitgangspunt

Een basis GGZ-psycholoog neemt het verhaal van de cliënt als uitgangspunt en richt zich op gezond gedrag. Hij geeft zorg op maat volgens de geldende wetenschappelijke standaarden en inzichten. De cliënt hoeft zich niet te voegen naar het protocol. Hij hecht grote waarde aan het emotioneel kapitaal van de cliënt.

In één of meer gesprekken vertelt u over uw problemen en klachten. Als de psycholoog een goed beeld daarvan heeft, bekijkt hij of zij samen met u wat er verder kan gebeuren. Eventueel kan hierbij een vragenlijstonderzoek plaatsvinden. De basis GGZ-psycholoog kan u adviseren, behandelen of eventueel verwijzen. In het algemeen zult u samen met de psycholoog in kort behandeltraject direct aan uw klachten en problemen werken.

Problemen waar u mee in onze praktijk terecht kunt:

 • Angsten
 • Depressie, somberheid
 • Lichamelijke klachten (hoofdpijn, hoge bloeddruk, hartritmestoornis, maagpijn)
 • Lichamelijke beperkingen (sportblessures, neurologisch pijnen, functioneringsbeperkingen)
 • Dwangmatig handelen of gedachten die terugkomen
 • Uitstelgedrag (procrastinatie)
 • Verwerkingsproblemen door ziekte of verlies van naasten
 • Verwerking van een verkeersongeval, geweldsincident of ramp
 • Overspannenheid, burnout
 • Werk, prestatie en studieproblemen
 • Relatieproblemen
 • Problemen met familie of vriendschappen
 • Seksuele problemen
 • Problemen bij het ouder worden
Relatietherapie

In partner-relatietherapie wordt geanalyseerd waar de knelpunten liggen in de relatie. Dit kan gaan over zaken op het gebied van wederzijdse verwachtingen, de communicatie met elkaar, de emotionele verbinding en aanverwante zaken. De vicieuze interacties van over en weer aanvallen, beschuldigen en veroordelen worden in kaart gebracht.  Deze interacties maken het steeds moeilijker om een veilige verbinding te maken.

 

 

Waarom in relatietherapie?

De verschillen zijn zo groot geworden. Jullie zijn veranderd in de loop van het huwelijk. De gevoelens voor elkaar zijn ook veranderd. Jullie zijn daardoor uit elkaar gegroeid en dat kan enorm gaan botsen. Hoe groeien jullie weer naar elkaar toe?
 
 • Er zijn communicatieproblemen. Jullie zitten op een andere golflengte en kunnen niet meer met elkaar praten. Het is erg saai geworden. Hierdoor is er te weinig contact: hoe verander je dit?
 • Er zijn teveel ruzies die niets opleveren. Jullie geven elkaar de schuld en daar worden jullie nog bozer van. Hoe kunnen eindelijk weer dingen bevredigend opgelost worden?
 • Jullie weten eigenlijk niet of jullie wel verder willen met elkaar. Jullie hebben te weinig samen met elkaar. Hoe krijgen je hier helderheid over?
 • Er zijn ingrijpende voorvallen geweest in de relatie. Ontrouw van één van de partners of de partner was afwezig op een belangrijk moment van de ander. Ontdekking van een verslaving. Hoe komen je hier samen door- en overheen?
 • Je krijgt te horen dat je het nooit goed doet volgens hem of haar, wat je ook probeert. Je wilt wel, maar weet niet hoe. Hoe kan je beter communiceren met de ander?
 • Er is dreiging van een echtscheiding en is onduidelijk of je verder wilt. Je wilt duidelijkheid bij het maken van een positieve keuze voor doorgaan of stoppen.
Burn-out

Psychologenpraktijk Element in Arnhem biedt een bijzondere behandeling aan voor een re-integratietraject door cognitieve gedragstherapie met HeartMath focustraining te combineren. Zie voor beide behandelingsvormen cognitieve gedragstherapie en HeartMath focustraining.

 

 

Hoe herkent u een burn-out?

Bij BURN-OUT is er sprake van een verstoord evenwicht tussen de eisen die het werk stelt en de persoonlijke behoeften. Het overkomt 10% van de werknemers. Burn-out kondigt zich aan door verschijnselen als emotionele en lichamelijke uitputting, afkeer van het werk en gevoelens van verminderde competentie.

Hoe is het te herkennen? De eerste signalen zijn: niet lekker in het vel zitten, moe en lusteloos, moeite met slapen, vaak gespannen, zich opgejaagd voelen, somber en angstig, snel geëmotioneerd, vaak geïrriteerd, geen herrie verdragen, moeite met drukte, slecht concentreren, chaos in het hoofd, overmatig piekeren, slechter presteren en fysieke klachten. een lichte afkeer van het werk, geen zin meer in seks en een terugtrekken uit sociale contacten.

Mensen die aan burn-out lijden zijn vaak doorzetters en harde werkers die niet graag bij de pakken neerzitten. Juist doordat ze hun klachten niet serieus nemen gaan ze er uiteindelijk aan onderdoor. Voor werknemers en werkgevers is het van belang het patroon dat tot burn-out leidt te doorzien en waar mogelijk te doorbreken.

 
 

Hoe vermijdt u een burn-out?

Hoe is het te vermijden? Neem psyche en fysieke klachten serieus. Ga na of stress te maken heeft met werk of privéleven. Bedenk of stress samenhangt met uw persoonlijkheid. Onderzoek wat er in uw leven zou moeten veranderen. Doe moeite om die veranderingen voor elkaar te krijgen. Ren niet oververmoeid door tot het niet meer gaat. Leef gezond: veel bewegen, goed eten en rust nemen.
Coaching

Coaching is een vorm van persoonlijke begeleiding waarin meedenken en adviseren centraal staat. Iedereen die in zijn werkzaamheden zo optimaal mogelijk wil functioneren heeft zo nu en dan behoefte aan reflectie. Het met een positieve maar kritische blik naar het eigen functioneren kijken is een vereiste voor efficiënt en effectief werken. Een coach of supervisor helpt u een dergelijke houding te ontwikkelen, denkt mee en adviseert bij concrete problemen.

 

 

Coaching is geschikt voor:

 • Leidinggevenden die hun persoonlijk functioneren willen optimaliseren. Op een actieve wijze helpen bij het verhelderen van persoonlijke doelstellingen en het vergroten van het rendement ervan.
 • Promovendi die moeite hebben om het overzicht te behouden, snel afgeleid zijn, angst voor kritiek hebben, teveel resultaatgericht zijn en moeite hebben om af te ronden. Het helpen ontwikkelen van een efficiënte en effectieve werkhouding.
 • Medici die met persoonlijke vragen zitten en worstelen met vertrouwelijke kwesties. Het meedenken en adviseren in het ontwikkelen van omgangsstrategieën.
 • Politici die moeite hebben met het vinden van een balans tussen persoonlijke en algemene belangen. Het meedenken en adviseren in het ontwikkelen van omgangsstrategieën.
 • Familiekwesties die zich telkens herhalen en onoplosbaar lijken te zijn. Het verduidelijken van het inzicht in familierelaties en het ontwikkelen van omgangsstrategieën.
 • Bestuurders die in hun bestuurlijk werk moeten omgaan met moeilijke dilemma’s. Het meedenken en adviseren in het ontwikkelen van omgangsstrategieën.

 

Coachingstraject

In het coachingstraject behoort een vragenlijst onderzoek tot de mogelijkheden. Dit onderzoek richt zich op uw persoonlijkheid en/of loopbaanontwikkeling. Wij doen psychologisch onderzoek bij personen vanaf 18 jaar.

Een standaardpakket bestaat uit:

 • Het formuleren van een duidelijke vraagstelling voor het onderzoek.
 • Psychologisch onderzoek waarbij drie vragenlijsten worden afgenomen.
 • Een evaluatiegesprek waarin interpretaties van vragenlijsten, conclusies en aanbevelingen worden gedaan.

MBTI-vragenlijst

De Meyers-Briggs Type Indicator (MBTI) is een vragenlijst waarbij men zichzelf beschrijft. Deze vragenlijst werd ontworpen om Jungs theorie over psychologische types toegankelijk en bruikbaar te maken in het dagelijks leven. De MBTI-uitslag brengt waardevolle verschillen tussen normale, psychisch gezonde mensen in beeld. Deze verschillen kunnen de oorzaak vormen van misverstanden en communicatieproblemen. De MBTI wordt voor een groot aantal doeleinden gebruikt: zelfinzicht, probleemoplossing, relatieadviezen, carrièreontwikkeling, organisatieontwikkeling en teambuilding.

 

Aanvullingen

Soms is het raadzaam om aanvullende testen te doen. Als u wilt, kunt u aansluitend op het vragenlijstonderzoek individuele gesprekken aangaan voor het oefenen en toepassen van aanbevelingen.

Mentale begeleiding

Maak een afspraak met onze praktijk voor mentale begeleiding voor sporters, artiesten, musici en studenten. De sessies zijn gericht op het verbeteren van prestaties en het leren omgaan met spanningen.

Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar onze website:

Het handboek ‘Kopsterk’ met als ondertitel ‘Mentale training en begeleiding in voetbal’  is eind december 2010 uitgeven. De auteurs zijn Toon Damen, Oliver de Koning, Bram Meurs en Ruud Broring.

Heartmath focustraining

Stressreductie met gerichte aandachtstraining. Het is heel geschikt voor mensen met een volle agenda of in een re-integratietraject zitten. Het helpt bij klachten zoals gespannen voelen, zich opgejaagd voelen, chaos in het hoofd,  snel emotioneel,  snel geïrriteerd,  moeite met drukte, geen herrie verdragen, fysieke klachten en slecht concentreren.

 

 

Stressreductie

Als cliënt kun je leren om je negatieve energie ten gevolge van spanning en stressgevoelens om te zetten in positieve energie. Het is van belang om eerst bewust te worden van de invloed van spanning en emoties op ons handelen. Het kunnen controleren van de mate van spanning, het richten van de aandacht en het controleren van emoties zijn hierbij van groot belang. Voor het leren focussen op ontspanning, positieve gedachten, beelden en emoties is mentale training noodzakelijk. Met gerichte aandacht op uw ademhaling en positieve emoties brengt het HeartMath programma uw hartritme in harmonie.

 

HeartMath

Het HeartMath programma leert u op effectieve wijze te focussen op positieve emoties en de ademhaling waardoor u op elk gewenst moment innerlijke rust kunt creëren. Met behulp van praktische technieken leert u om emotionele rust te creëren, concentratie te verbeteren en tot mentale controle te komen. Terwijl je oefent kun je zien hoe je hartritmepatroon regelmatiger en meer in evenwicht komt. Dit wordt hartcoherentie genoemd. Het aanleren van de technieken kost relatief weinig tijd en kan gemakkelijk toegepast worden. In het onderstaand plaatje ziet u een voorbeeld van een regelmatige hartritmepatroon en de focuscurve. U krijgt direct feedback. Het werkt zeer informatief en verhelderend.

Runningtherapie

In 1984 heeft Toon Damen onderzoek gedaan naar de behandelmethode Running Therapie. Dit omvat  het aanleren van de vaardigheid om 3  á 5 maal per week minimaal een half uur ontspannen te kunnen hardlopen, mogelijk afgewisseld met stukken flink doorwandelen. De warming-up en warming-down zijn opgebouwd uit lichaamsgerichte oefeningen. Dit kan grote verbetering opleveren ten opzichte van je emotionaliteit en bewustzijn.

Psycholoog Toon Damen heeft deze behandelmethode in Nederland geïntroduceerd. Hij heeft sindsdien zijn expertise en ervaring op dit gebied uitgebreid. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Psychologenpraktijk Element. Dit kan via het telefoonnummer 026-3515191, 06-39010616 of info@psychologenpraktijkelement.nl.

 

Running en emotionaliteit

Running is een methode om onaangename emoties te verlichten. Tijdens running ontstaat een proces waarin de lichamelijke symptomen van onaangename emoties geleidelijk overspoeld worden door de fysiologische reacties van inspanning. De volgende emotionele veranderingen tijdens en na running zijn kenmerkend: “Je lekker voelen” (runner’s high), “Je uitgerust voelen” en “Je rustiger voelen”.

 

Running en bewustzijn

Het los komen van de dagelijkse ‘sleur’. Dit is het losmaken van het denken over allerlei dagelijkse beslommeringen, over het werk of over de omgeving. Tijdens running richt de gedachtenstroom zich geleidelijk meer op het innerlijke van het lichaam. De gedachtenstroom verloopt rustiger, is helderder en is meer gericht op persoonlijke beleving. Running helpt ook bij het doorbreken van dwangmatige gedachtenstroom; het doorbreken van het ‘piekeren’. Tijdens running is aandacht nodig voor lichamelijke belevingen. Hierdoor ontstaat een continue wisseling tussen aandacht hebben voor lichamelijke belevingen en het denken aan het onderwerp van het piekeren. Het is niet mogelijk om tijdens het lopen continue het dwangmatige denken vast te houden. Running geeft ontspanning van de gedachtenstroom. Dit wordt versterkt doordat de emoties na 30 minuten running kunnen afvloeien.

Afspraak maken?

Je plant eenvoudig een intakegesprek bij Psychologenpraktijk Element in Arnhem.